1948 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul Aksaray 1. İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1966 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümüne girdi. Aynı bölümden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1 yıl MTA Enstitüsü Radyoaktif Mineraller ve Kömür Şubesinde çalıştı. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne asistan olarak geçti. 1975 yılında yüksek lisans tezini tamamladı. 1978 yılında Mühendislik diploma fark çalışmasını tamamlayarak Jeoloji Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Mikropaleontoloji – Stratigrafi konularındaki Doktora tezini 1981 yılında tamamladı. 1984 yılında Yardımcı Doçentliğe yükseltildi. 10.03.1983 – 29.09.1987 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 29.09.1987 tarihinde Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 09.11.1992 tarihinde Ankara Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atandı ve bu görevi 06.08.2000 tarihine kadar aralıksız sürdürdü. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümde Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

21.10.1988 tarihinde, Genel Jeoloji Bilim alanı, Paleontoloji Bilim Dalından girdiği Doçentlik sınavını başararak  Doçent ünvanını aldı. 30.11.1993 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Evli ve 3 çocuk babası olup, yabancı dili İngilizcedir.

Bugüne kadar çeşitli dönemlerde verdiği dersler : Mikropaleontoloji, Mikropaleontoloji Lab., Stratigrafi İlkeleri, Paleozoyik Stratigrafisi, Genel Jeoloji, Genel Jeoloji Uyg., Jeolojik Çizim, Saha Jeolojisi, Saha Uygulaması, Jeolojik Harita Alımı, Malzeme Bilgisi, Tarihsel Jeoloji, Biyostratigrafide Kavram ve Metodlar, Paleoekoloji., Bentik Foraminiferler. Bu arada 6 adet Yüksek Lisans ve 4 adet Doktora Tezi yönetti ve sonuçlandırdı. Şu anda da 4 Doktora ve 1 Yüksek Lisans Tezi yönetmektedir.

İDARİ GÖREVLERİ :

10.03.1983 – 29.09.1987               Bölüm Başkan Yardımcısı

29.09.1987 – 09.11.1992               Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

03.03.1987 – 21.10.1988               Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

09.11.1992 – 06.08.2000               Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri

01.02.2001 – 01.02.2003             Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı