DERNEĞİMİZİN AMACI
 
Derneğin amacı, Ankara Üniversitesi mezunları öğretim üye ve görevlileri ile öğrencileri arasında dayanışmayı sağlamak, sorunlarıyla ilgilenip çözümlenmesinde yardımcı olmak, her türlü bilimsel, teknik, toplumsal, kültürel, ekonomik konuları izleyerek bu alanlarda çalışan başka dernek, vakıf, öbür kurum ve kuruluşlarla Üniversitelerle işbirliğinde bulunmak, gerektiğinde birlikte çalışmalar sürdürmek, bu yollarda gençliğin Türk Devrimi ve Atatürk ilkeleri bağlamında yetişmesine katkı vererek Türkiye’nin her yönden gelişip kalkınmasına hizmet etmektir.
 
ÇALIŞMA KONULARI
Amaçlarını geliştirmek için Dernek aşağıda belirtilen çalışmalar yapar.
 • Ankara Üniversitesi mezunları, öğrencileri, öğretim üye ve görevlileriyle Derneğe üye olanların bilgilerini içeren kayıtları tutarak kendilerine ulaşma olanaklarını hazırlar.
 • Üyelerin toplumsal yaşamlarında gereksinim duydukları bilim, sanat, spor ve kültür çalışmalarıyla dinlenmeleri için gerekli ortamları hazırlar ve yararlanmalarına sunar.
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunlarının ve her türlü gereksinimlerinin çözümlenmesine, mezunların mezuniyet sonrası eğitim-öğretim ve iş güçlüklerinin giderilmesine yardımcı olur.
 • Yürürlükteki kuralların elverdiği ölçüde kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ülke düzeyinde ve uluslararası konularda projeler hazırlar, danışmanlık görevi yapar ve değişik eğitim programları düzenler.
 • Araştırma ve incelemeler gerçekleştirerek sonuçlarını ilgililere iletir. Çalışma konularına ilişkin basılı yayınları yapar, her türlü bilimsel ve sanatsal toplantılarla bilgilendirme etkinlikleri düzenler.
 • Üyeler arasında eşgüdüm, yardımlaşma ve dayanışmayı arttıracak çalışmaları yapar. Bu nedenle lokal, dinlenme tesisi, konukevi açar ya da işletir.
 • Giderlerini karşılamak için bağış toplar, paralı çalışmalar ve etkinlikler düzenler. Başarılı çalışmaları ödüllendirir.
 • Yasalara uygun olma koşuluyla amacı doğrultusunda başka çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası düzeyde yardım ve işbirliği sağlayarak çabalarını sürdürür.
 • Çevre ve doğal yaşamın korunması konusunda örnek çalışmalar yapar.
 • Çalışma konular ve ilgili ülke sorunlarında görüşlerini kamuoyuna açıklar.
 • Şubeler ve temsilciliklerle çalışmalarını yaygınlaştırır ve etkinliği arttırır.