"Yaşama Sevincim" Söyleşisini Gerçekleştirdik

Derneğimiz üyesi Sayın Uzman Psikolog Şenay Ölmez, dernek lokalinde “Yaşama Sevincim’ temalı söyleyişi gerçekleştirdi.
Sayın Ölmez; söyleşiye yaşama sevinci ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkiden söz etti. Öznel iyi hissediş ve yaşam doyumu, yaşamın temel hedefleri olması gerektiğini vurguladı. Yaşam doyumunun mutlulukla ilişkili olduğunu anlattı. Yaşam Doyumun Değerlendirilmesinde önemli olan başlıkları şu şekilde sıraladı:

•Günlük yaşamdaki etkinliklerden zevk alması,
•Yaşamının bir anlam taşıması, yaşamıyla ilgili amaçlarının olması ve geçmiş yaşamının sorumluluğunu kabul etmesi,
•Yaşamı boyunca öngördüğü amaçlara ulaştığı inancına sahip olması,
•Olumlu bir “ben” imgesine sahip olması ve zayıflıkları ne olursa olsun, kendini değerli bir varlık olarak kabul edebilmesi,
•Yaşama karşı genelde iyimser bir tutum içinde olması Toplumun tıbbileştirilmesi olarak nitelendirilebilecek bir sürecin yaşandığına dikkat çekerek yaşam doyumunun dışsal faktörlerle artırılacağına olan yönlendirmeye dikkat çekti. Bireyin yaşam doyumu –mutluluk için ‘iç dünyasının’ önemini vurguladı.

Sayın Ölmez’ e ve katılımcılara teşekkür ediyor, bundan sonraki söyleşilerde de birlikte olmayı diliyoruz.