Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı

Üniversite Öğrencileri Sağlık Vakfı’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2011 günü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Salonunda yapıldı.

Saygı duruşunu takiben, Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER Divan Başkanlığı ve Prof. Dr. Rıfat VURAL ile Dr. M. Tarhun YOSUNKAYA’nın yazmanlığa seçilmişler ve yapılan görüşmeler sonunda Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilmiştir.

Vakıf Senedinde yapılması gerekli düzenlemeler oybirliğiyle ile kabul edilmiş ve Genel Kurul Üyeliğinden istifa edenlerin istifaları kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul üyeliğine teklif edilen Prof. Dr. Tevfik Fikret EREN, Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN, Prof. Dr. Yavuz OKAN ve Abdurrahman Cihat TURAN’ın Genel Kurul üyelikleri onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu’na Prof. Dr. Günal AKBAY, Prof. Dr. Tevfik Fikret EREN, Prof. Dr. Mazhar Semih BASKAN, Prof. Dr. Nejat Bora SAYAN ve Prof. Dr. Fehmi TUNCEL, Denetleme Kurulu’na Prof. Dr. Tahsin KESİCİ, Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN ve Prof. Dr. Celal GÖLE oybirliğiyle seçilmişlerdir.

 

Yeni Yöneticilerimize başarılar dileriz.