Sayın Haluk TEBER'in Derneğimize  Ziyareti

Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürü Sayın Haluk TEBER Derneğimizi ziyaret etti.

19 Ekim 2020 Pazartesi günü, Ankara Valiliği İl Toplumla İlişkiler Müdürü Haluk TEBER Kamu-STK
işbirliğine katkı sunmak, Derneklerin sorunlarına çözüm üretmek ve derneklerle görüş alışverişinde
bulunma amacıyla derneğimizi ziyaret etti.

Dernek Başkanımız Prof. Dr. Günal AKBAY ve Sekreter üyemiz Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN hazır
bulunduğu toplantıda yararlı görüş alışverişinde bulunulmuştur.