Tahsin Kesici, 01.03.1938 yılında Ermenek’te doğdu. İlk ve orta tahsilini bu şehirde tamamladı. 1956 yılında Konya Lisesi’nden ve 1960 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. İtalya’nın verdiği bir bursla 1960-1961 yıllarında bu ülkede sekiz ay araştırmalarda bulundu. Milano Üniversitesi’nde mezûniyet sonrası meslekî kurslara katıldı.
Haziran 1961 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ne asistan olarak giren Kesici, 1964 yılında doktorasını tamamladı. 1965-1967 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi. Askerlik dönüşü A.Ü.Ziraat Fakültesi’nde yeni kurulan Genetik ve İstatistik Kürsüsü’nde göreve başladı. 1969-1971 yılları arasında iki yıl süreyle Federal Almanya’da konusu ile ilgili doktora sonrası çalışmalar yaptı.
1971 yılında doçent olan Kesici, 1972-1982 yılları arasında Genetik ve İstatistik Kürsüsü Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra, Biyometri-Genetik Anabilim Dalı olarak yeniden yapılandırılan bu birimin on yedi yıl başkanlığını yürüttü.
1979 yılında profesör olan Kesici, 1980-1984 yıllarında A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1984-1987 yıllarında Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 1987-1992 yıllarında Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1993-2002 yılları arasında dokuz yıl Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Rektörlüğe bağlı Enformatik Bölümü’nün Kurucu Başkanlığını ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’nü yürüttü.
Temmuz 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği’ne getirilen Kesici, bu görevini sürdürmekte iken, Eylül 2004’te TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.
Prof. Dr. Tahsin Kesici’nin yabancı dilleri Almanca ve İtalyanca’dır. Kendisi, sahasında literatür takip edecek kadar Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.