Dr. Semih Baskan 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini

Ankara’da tamamlamıştır.

AKADEMİK KARİYERİ:

1971 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Tıp

Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde ihtisasa başlayıp 1976 yılında uzman olmuştur. 1982

yılında aynı klinikte doçent, 1988 yılında ise profesör olmuştur. Bu yıldan itibaren Genel

Cerrahi Anabilim Dalında emekli olduğu 29 Nisan 2014 tarihine kadar öğretim üyesi olarak

görev yapmıştır.

ÜNİVERSİTEDEKİ İDARİ GÖREVLERİ:

1-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (1994-1995)

2- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1985-1988)

3-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (1988-1991)

4- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (1991-1996)

5- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı (Kasım

2009-Nisan 2014)

6- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı (Eylül

2012-Nisan 2014)

7- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı

V. (2008-2012)

8- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Senatörlüğü (2008-2014)

9- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin UTEAK

tarafından onaylanan akreditasyonu için kurulan komisyonda koordinatör olarak görev

almıştır. (2012-2013)

10- Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (2014-halen)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI:

1-Tababet Uzmanlık Kurulu Üyeliği (1994-1997)

2-İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç Ruhsat Komisyonu Başkanlığı ve Üyeliği

(1994-1999)

3-Tababet Uzmanlık Kurulu Üyeliği (1995-1997)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU:

1-Vakıf Üniversitelerine Yapılacak Devlet Yardımlarını İnceleme Komisyon Üyeliği

(1995-2007)

2-Sağlık Bilimleri Tıp Diplomaları Denklik Komisyonu Üyeliği (1994-2007)

3-Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Komisyonu Üyeliği (2006-2007)

T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI:

1-Altıncı 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı

(1990-1994)

2-Yedinci 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı

(1996-2000)

3-Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı

(2001-2005)

4-Dokuzuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı

(2007-2013)

TIBBİ MESLEK KURULUŞLARINDAKİ GÖREVLERİ:

1-Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Kurucu Başkanı

(1994-2003)

2-Ankara Cerrahi Derneği

-1981- 1982 Yönetim Kurulu Üyeliği

-1984- 1988 Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

-1992- 1996 Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

-1996- 2000 Yönetim Kurulu Başkanı

-2000- 2002 Yönetim Kurulu Üyeliği

3-Kayseri Cerrahi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı (1989-1991)

4-Türk Cerrahi Derneği

-1994- 2000 Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği

-2002- 2004 Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı

-2004- 2006 Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği

-2006- 2008 Yönetim Kurulu Başkanı

-2008- 2010 Yönetim Kurulu Üyeliği

-Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Cerrahi Board Kurulu Üyeliği (1996-

2000 ve 2006-2008)

-Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Üyeliği (2000-2008)

-Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

Başkanı (2012-. )

5-Yara Bakımı ve Onarımı Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

(1997-2006)

6-Ankara Meme Hastalıkları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

(2003-2010)

7-Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Kurucusu ve Başkanı (2007)

ÜNİVERSİTEDEKİ DİĞER GÖREVLERİ:

1-Ankara Tıp Fakültesi Vakfı Kurucu Üyesi (1989)

2- Ankara Tıp Fakültesi Vakfı Başkanı (1991-1996)

3- Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi (1994)

4- Ankara Tıp Fakültesi Vakfı Şirketi (ANTIP) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

(1993-1996)

5-Ankara Üniversiteliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2008-.)

TIBBİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK:

1-TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’nin kurulmasında görev almış ve bu kurulda 1994-1998

yılları arasında üyelik görevinde bulunuştur. 2004 yılında yeniden bu göreve seçilen

Prof. Dr. Semih Baskan bu kurulda görevini 2013 yılına kadar sürdürmüştür

2-Ankara Cerrahi Dergisi Editörlüğü (1997-2005)

3-Ulusal Cerrahi Dergisi Editörlüğü (2002-2005)

4- TÜBİTAK Medical Sciences Dergisi’nde Haziran 2006 ile Ocak 2009 tarihleri

arasında yayın kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Bunların yanı sıra çok sayıda

bilimsel ve sosyal derginin yayın kurullarında görev yapmaktadır.

İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ:

1-1989 yılında görevli bulunduğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İnfeksiyon

Kontrol Komitesini kurmuş ve 1989-1991 yılları arasında bu komitenin başkanlık

görevini üstlenmiştir.

2-1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olduktan sonra bu kez

burada İnfeksiyon Kontrol Komitesini kurmuş ve 1991-1997 yılları arasında bu

komitenin başkanlığı üstlenmiştir.

TIP EĞİTİMİ:

1-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Tıp

Eğitimi Komisyon Başkanlığı (1991-1996)

2-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Tıp

Eğitimi Komisyon Başkanlığı (1989-1991)

3- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı

V. (2008-2012)

4- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin UTEAK

tarafından onaylanan akreditasyonu için kurulan komisyonda koordinatör olarak görev

almıştır. (2012-2013)

5- İlgi alanı olan Tiroid, Meme Cerrahisi, Cerrahi İnfeksiyonlar ve Mezuniyet Öncesi

ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok

sayıda yazının sahibidir.

SPORTİF FAALİYETLERİ:

1-Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Ankara Bölgesi Saha Doktorluğu (1971-1982)

2-Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği (1994-1997)

3-Türkiye Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı (2002-.)

4-Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği (2012-.)

Prof. Dr. Semih Baskan 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Okan Üniversitesi Tıp

Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.