GÖREV ÜNVANI:
Profesör Doktor
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

UZMANLIK DALINDAKİ ÖZEL İLGİ ALANLARI :
* Genel Otorinolarengoloji
* Pediatrik Otorinolarengoloji
* Larengoloji
* Baþ-Boyun Cerrahisi