PROF.DR. HALİL İNALCIK’IN ANISINA

Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olan Ankara Üniversitesi ‘nde yetişmiş bilim insanlarının akademik üretimleri, tüm dünyada ilgi ile izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu bağlamda öğretim üyelerimizin arkeoloji, felsefe, tarih gibi sosyal bilim alanlarındaki başarılı çalışmalarına, fen ve tıp alanlarındaki öncü araştırma ve yayınlar paralel gitmektedir. Üniversitemizin gurur kaynağı olan bu yüksek kaliteli yayınları arasında olan Osmanlı Tarihi üzerindeki çalışmalar, yakın tarihimize de ışık tutmaktadır.
26 Temmuz 2016 günü tarihin derinliğindeki yolcuğuna başlayan Prof. Dr. Halil İnalcık, Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebini bitirdikten sonra 1936 yılında, akademik hayata başlayan Cumhuriyetimizin ilk fakültesi Dil ve Tarih Coğrafya’ da yüksek öğrenim hayatına adım atmıştır. Yüksek öğrenimini 1940 yılında tamamlayan İnalcık sırası ile, 1943 yılında doktor, 1945 yılında da üniversite doçenti ünvanını kazanmıştır. Dr. İnalcık doçent olduğu yıl, yine aynı fakültenin Arap Dili ve Edebiyatı, asistanı Şevkiye (Işıl) İNALCIK ile hayatını birleştirmiştir.
1947 yılında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilen bu büyük bilim insanı, 1952 yılında Üniversitemizin Profesörleri arasında yerini almıştı.
Üniversitemizde Profesörlük yaşamı yirmi yıl süren Dr. İnalcık, 1972 yılında eşi Doç. Dr. Şevkiye İnalcık’la beraber emekli olmuşlardır. İnalcık’lar Üniversitemizdeki öğretim üyelikleri süresince çok sayıda bilim insanı yetiştirmişler, Fakültenin bugünkü tarih ve Arap Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin akademik temellilerinin sağlam atılmalarında öncü olmuşlardır.
Prof. Dr. Halil İnalcık, Üniversitemizde 1940 yılında başladığı Osmanlı Tarihi üzerindeki çalışmalarına 2016 yılına kadar, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde kesintisiz olarak devam etmiştir.
Bilimsel disiplinini ve etiğini Ankara Üniversitesinde kazanan Halil İnalcık, edindiği bu kazanımlarını 1993 yılında kurduğu Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümüne de aşılamıştı. Özellikle, Osmanlı tarihi üzerindeki çalışmaları ve yayınlarıyla ünlenen Prof. Dr. Halil İnalcık yaşamı boyunca, 33 kitap yazmıştır. Yazdığı sayısız makaleler ve bilimsel toplantılarında yaptığı sunumlar hafızalardan silinmeyeceği gibi akademik niteliğinden hiçbir şey kaybetmeyecektir.
Halil İnalcık sekiz bilimsel ödül ve en az yedi adet fahri doktora ünvanı ile de onurlandırılmıştır.
Ankara Üniversitesi Halil İnalcık gibi dünya çapında bir bilim insanı yetiştirmenin gururunu taşımasının yanında, böyle bir öğretim üyesinin vefatının üzüntüsünüde yaşamaktadır.
Ankara Üniversiteliler Derneği tüm bilim alemine ve üyelerine baş sağlığı diler.