Prof. Dr. Ferruh Dinçer, 1936 yılında Eskişehir’de doğdu. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1966 yılında Doktor unvanı aldı. 1973 yılında Doçent oldu. 1981 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1988-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 2003 yılında emekli oldu. Prof. Dr. Ferruh Dinçer, Derneğimizin ( Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneği) kurucu üyelerindendir.