ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi, Yeri     : 30-03-1958 / Trabzon

Görevi                         : Rektör, Ankara Üniversitesi

Medeni Hali                : Evli, 2 çocuk

Adres                           : Ankara Üniversitesi, Rektörlük, 06100 Tandoğan, Ankara,

E-Mail                         : rektor@ankara.edu.tr

URL:                            : https://www.ankara.edu.tr/kurumsal/yonetim/rektor/

Tel                               : 0 (312) 223 43 61

Fax                              : 0 (312) 223 63 70

Yabancı Dil:                  : İngilizce

 

Eğitim

Lisans              : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (1982)

Uzmanlık         : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı (1989)

Akademik Gelişim
1985-1989      : Uzmanlık, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer

Tıp Anabilim Dalı

1989-1991      : Uzman Doktor

1991                : Doçent, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

1997                : Profesör, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Üniversite İdari Görevleri

1982-1984      : Balıkesir, Burhaniye ilçesi mecburi hizmet.

1994-1996      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Genel Yönetici Yardımcısı,

1996-2000      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Genel Yöneticisi ve

Başhekimi

1998-1999      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Başkanlığı

2003-2005      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı

2000-2005      : Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı

2011-2012      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı

2012-Halen     : Ankara Üniversitesi Rektörü

 

 

Diğer İdari Görevler

2003-2007      : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Komisyon Üyeliği

2008-2011      : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu üyeliği

1999- Halen    : Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği

2012- Halen    : Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı

2012- Halen    : Ankara Üniversitesi Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı

2014- Halen    : Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

2015- Halen    : Türkiye Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanlığı

2018- Halen    : Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim-Bilim Komitesi Eş Başkanı

2019-Halen     : Türk-Rus Dostluk Grubu Eş Başkanı

Takdim Edilen Uluslararası Devlet Nişanları

2018    : Romanya Devleti tarafından tevdi edilen “Romanya Devlet Nişanı (Award of Merit)

2019    : İtalyan Cumhurbaşkanı tarafından tevdi edilen “İtalya Devlet Nişanı”

(Commendatore)

2019    : Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından tevdi edilen Macaristan Devlet Nişanı (Magyar

Erdemrend Tisztikeresztje)

Takdim Edilen Ulusal Devlet Ödül ve Beratlar

2017    : Kızılcahamam Beledisi tarafından “Fahri Hemşerilik” Beratı

2017    : Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından “Sivil Toplum Dostu” Beratı

2018    : Beypazarı Beledisi tarafından “Fahri Hemşerilik” Beratı

2019    : Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından “Ankara’ya Değer Katanlar” Ödülü

2019    : Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından “Sivil Toplum Gönüllüsü” Beratı

Yurt Dışı Bilimsel Deneyim

1987                : International Atomic Energy Agency (IAEA) tarafından Moskova, St

Petersburg ve Kiev de verilen “Radyasyondan Korunma” eğitimi

1990-1991      : Wisconsin Üniversitesi, Milwaukee Eğitim Hastanesinde, Nükleer Tıp ve Tıbbi

Fizik birimlerinde araştırmacı, USA  (Post-Doc)

 

Uluslararası Makaleler 

50 nin üzerinde SCI / SCI expanded dergilerde yayınlanmış eser

 

H index:

ISI Web of Sci: 12

Konferans Kitap Yayını

65 in üzerinde uluslararası kongre kitapçıklarında makale şeklinde yayınlanmış eser

 

Konferans Bildiri Sayısı

50 üzerinde bildirili uluslararası kongre katılımı

Ulusal Makale sayısı

25 üzerinde ulusal hakemli dergi de yayınlanmış eser

 

Mesleki Dernek/Vakıf Üyelikleri

 1. European Association of Nuclear Medicine
 2. Society of Nuclear Medicine
 3. Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Bilim Ödülleri

 1. Genç Araştırmacı Ödülü, Türkiye Nükleer Tıp Derneği, 2018
 2. Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü, TÜBiTAK, 1999

 

Editörlük/Yaın Kurulu Üyeliği

 1. Turkish Journal of Medical Sciences, TÜBİTAK
 2. Journal of Nuclear Sciences, Ankara Üniversitesi
 3. Turkish Journal of Medical Sciences, TÜBİTAK, Yayın Kurulu Üyeliği
 4. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, Yayın Kurulu Üyeliği,
 5. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, Yayın Kurulu Üyeliği
 6. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

2012    : Dr. Çiğdem Soysal, Serviks kanserinin pelvik ve paraaortik lenf nodu evrelemesinde

18F-FDG PET/BTnin rolü

2010    : Dr. Reyhan Köroğlu, Rekürren over kanseri tanısında 18F-FDG PET/CT’nin rolü,

2005    : Dr. Hülya Kulak Atalay, Kemik metastazlarının değerlendirilmesinde Tc-99m (V)

DMSA ile yapılan tüm vücut sintigrafisinin additit etkisi ve Tc-99m (V) DMSA ile

Oksijen geçiren Tc-99m (V) DMSA sonuçlarının karşılaştırılması

2003    : Dr. Gökhan Koca, Hipertansiyonlu hastalarda gated SPECT’in değeri

2001    : Dr. Pelin Arıcan, Evre (I) ve (II) meme kanserli olgularda intraoperatif gamma prob ile

sentinel lenf nodunun saptanması

1997    : Dr. Özlem Nuriye Küçük, Kemik metastazlarına bağlı ağrının palyatif tedavisinde Re

186 HEDP uygulaması