1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuş, orta öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Ticaret Hukuku asistanı olarak mesleki çalışmalarına başlamış, 1971 yılında Avukatlık stajını tamamlamış, 1975 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. Aynı yıl askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren Prof. Göle, 1976 yılında iki yıllık bir süre için Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi Hukuk Okulu’na giderek doçentlik tezi ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 1982 yılında da “Üniversite Doçenti” unvanını almış ve 11 Nisan 1989 tarihinde ise profesörlüğe yükseltilmiştir.

Prof. Göle, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki akademik faaliyetleri yanında 1985-86 Eğitim ve Öğretim yılında rotasyonla gittiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku derslerini, 1991-93 yıllarında da Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Hukuk derslerini vermiştir. 1989-91 yıllarında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’nde Genel Müdür Hukuk Danışmanı olarak görev yapan Prof. Göle, 1989-93 yıllarında da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Prof. Göle, 1993-96 yılları arasında dört yıl süre ile Ankara Tenis Kulübü, 1996-97 yıllarında da Türk Tenisini Güçlendirme Vakfı (Tütegev) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış, ayrıca, 1983 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı ve Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 1999-2004 yılları arasında da Türkiye Fulbright Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Ulusal ve uluslararası nitelikteki hukuki ihtilaflarda tahkim heyetlerinde başkan ve üye olarak görev yapan Prof. Göle, 2005-2010 yılları arasında da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevini yürütmüştür. Kendisi, 2007-2009 yılları arasında da Basın İlan Kurumu Denetleme Kurulu üyeliği yapmış; 2009 yılında ise Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine ilgili Kurumun Genel Kurulunca seçilmiştir. Prof. Göle, ayrıca Ankara Tenis Kulübü ve TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği’nin Onur Kurulu üyesidir.

Prof. Göle, halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Ticaret Hukuku öğretim üyesi ve 1993 yılından beri de dekanıdır. Kendisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yüksek lisans ve doktora programları ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ticaret Hukuku derslerini vermektedir.

Prof. Göle’nin Ticaret Hukuku alanında yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.