Olağanüstü Genel Kurulumuz Yapıldı

Derneğimizin 5. Olağanüstü Genel Kurulu 28 Mart 2012 günü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda toplanmıştır.

Divan Başkanlığına Prof.Dr.Ahmet ÇOLAK, Başkan Yardımcılığına Prof.Dr.Erdoğan GÜNEŞ, yazmanlıklara Prof.Dr.Celalettin KOÇAK ile Nezihe ER seçilmiştir.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Prof.Dr. Günal AKBAY Derneğin Genel amacı, üye sayısı, mâlî durumu, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile gelecek dönemlerdeki hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Özellikle Ankara Üniversiteli olmanın önemi ve aidiyet duygusuna vurgu yaparak konuşmasını tamamlamıştır.

Tüzük üzerinde yapılacak değişikliklerin amacı ve önemi Başkan Yardımcısı Yekta Güngör ÖZDEN tarafından açıklandıktan sonra eklenmesi düşünülen maddelerin oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda Madde 2’ye “Vakıf kurmak kurulmuş Vakıflara katılmak ve bu tür kuruluşları desteklemek”, Madde 3/f bendine “Bu amaçla Vakıf kurar kurulmuş Vakıflara katılır ve bunları destekler” eklenmesi ile 10. maddeye “h” bendinin “Vakıf kurmak kurulmuş vakıflara katılmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek “ ibaresi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Sonucu saygıdeğer üyelerimizin bilgisine sunar,bundan sonraki çalışmaların yararlı olmasını dileyerek tüm üyelerimize şükranlarımızı yineleriz, sevgi ve saygı ile.

YÖNETİM KURULU