OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Sayın Üyemiz

Ankara Üniversiteliler Derneğinin 21.10.2009 günlü Genel Kurulunda alınan karar gereğince Derneğimizin taşınmaz mal edinmesi konusunda ayrıntılı işlemlerin tümünü kapsayacak biçimde kararların alınması için Genel Kurulun aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 04 Eylül 2013 Çarşamba günü saat 14:00’de Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonu’nda; çoğunluk sağlanamadığı durumda çoğunluk gözetmeksizin ikinci toplantı 11 Eylül 2013 Çarşamba günü aynı yer ve saatte Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantısına katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Günal AKBAY
Başkan

Gündem

  1. Açılış
  2. Başkanlık Kurulunun oluşturulması,
  3. Saygı duruşu,
  4. Başkanın Açılış Konuşması,
  5. Görüşmeler (Taşınmaz edinilmesi, borçlanma- kredi alma, ipotek, tapu, banka ve gereken her türlü banka işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki vermek)
  6. Öneri ve Dilekler,
  7.  Kapanış