ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

İnsanlığın en büyük gücü ve en anlamlı öğesi olan karakter ve bilginin kaynağı ve dayanağını oluşturan ve insanlık niteliklerini dokuyan eğitimin yaşama geçirilerek laik Cumhuriyet’te yerini almasının Öğretmenler Günü adıyla kutlanması hepimize kıvanç vermektedir.

Ahlaklı ve bilgili bireylerin yetişmesinde en büyük etken olan eğitim Atatürk’ümüzün çok önem verdiği bir değerdir.

Milli Eğitimimizin kurumsal yapısı ile ulus hizmetine sunulması devletimizin en büyük hizmetlerinden biridir. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamız ve onu aşmamız için eğitimin her gereksinimi karşılayacak yeterliliğine herkesin ilgi göstermesi ve bunu başlıca insanlık görevi bilmesi çok önemli bir ödevdir.

Günümüzde eğitim konusundaki yapısal ve kurumsal çarpıklıkları gidermek ve ulusal eğitimin Atatürk ilkeleri yolunda bilimle dokunmasını sağlamak başta gelen ulusal sorumluluktur. Bu bilinçle Ulusumuzun kişilikli ve bilgili yurttaşlar yetiştirmek için eğitimi her etkenden öne alarak çağdaşlığın tüm gereklerine kavuşması çabası onur kazandıracaktır. Bu anlayışla Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen ATATÜRK’ün anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği
Yönetim Kurulu