"Kentsel Ve Çevresel Değerlerin Korunmasında Hukuk Ve Ahlak Kuralları" Konulu Söyleşisini Gerçekleştirdik

Derneğimiz üyesi Sayın Prof.Dr. Ruşen KELEŞ’in Dernek lokalinde “Kentsel ve Çevresel Değerlerin Korunmasında Hukuk ve Ahlak Kuralları” konulu söyleşisi ilgi ile izlendi.
Sayın KELEŞ; söyleşiye doğal ve kültürel çevreye ilişkin koruma kavramlarını ulusal ve uluslararası terminolojide tanımlarını yaparak başlamış ve Ülkemizde geçmişten günümüze farklı süreçlerde koru-ma yaklaşımlarına ilişkin örnekler vermiştir. Özellikle; AOÇ örneğinde de görüldüğü gibi, toplum yararı ve gelecek kuşakların varlık ve mutluluğunu güvence altına alabilmek için ahlak ve hukuk kurallarının hiçe sayıldığını vurgulamıştır.

Sayın KELEŞ ; halkın, doğal değerleri ve kutsal mirasına sahip çıkmakta sessiz kalmasının ağır maliyeti gelecek kuşaklarca ödeneceğini. Bu nedenle, örgütlü ve örgütsüz tüm halk kesimlerin sorumluluk üstlenmesinde zorunluluk olduğunu vurguladı. Bu sorumluluk bilinci her çareye başvurularak geliştirilmedikçe, insanımızın kağıt üzerinde sağlanmış gibi görünen kent ve çevre haklarına layık olduğundan söz edilmesinin zorlaşacağını belirtmiştir. Albert Einstein’ın haklı olarak belirtmiş olduğu gibi, “Dünyayı büyük tehlikelerle karşı karşıya getiren şey, insanların kötülük yapmaları değil, kötülük yapanlar karşısında sessiz kalmalarıdır. Ayni düşünceyi Büyük Atatürk, herkesin kulağında küpe olacak biçimde, çok daha güzel anlatmış: “Dünyada her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine de ortak sayılır” sözleri ile konunun önemini vurgulayarak sözlerini tamamlamıştır.

Sayın KELEŞ ve katılımcılara teşekkür ediyor, bundan sonraki söyleşilerde de birlikte olmayı diliyoruz.