“İYİ HİSSETMEK” KONULU KONFERANSIMIZI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK

Derneğimiz Üyesi Sayın Psikolog Şenay ÖLMEZ’in İyi Hissetmek konulu söyleşisi beğeni ile izlendi. 

Ölmez sunumuna İyi Hissetmek duygusunun gerçek ve ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak başlamıştır. Sayın Ölmez günümüzde toplumsal, politik ve doğa olaylarının yarattığı zorlamalarla karşı karşıya kaldığımızı vurgulamıştır. İyi hissetmek için özel alanlara yoğunlaşan bir bakışa ihtiyaç olduğunu, iyi hissetme ve mutluluk arasındaki yakın ilişkinin içsel faktörlerle çok yakın ilişkisi olduğunu; önce kendi bilişsel yapılarımıza odaklanmamızın yararlı olacağını belirtmiştir. Mutluluğu koşullara bağlamak “başarılı olmayalım” gibi meli-malı kodlamalardan uzak durmak, her yerde ve ilişkilerde kurtarıcı olmamak gibi bilişsel değişimlerin katkı sağlayacağını aktarmıştır. 

Sayın Ölmez; iyi hissetmek için müzik ve sporun çok iyi araç olduğunu, bireysel alanımızdaki yaratıcılıkların yaşam kalitesini yükselttiğini vurgulamıştır. 

Yararlı ve etkili söyleşi için Sayın Şenay ÖLMEZ ve katılımcılara teşekkür ediyor ve bundan sonraki söyleşilerimizde birlikte olmayı diliyoruz. 

Ankara Üniversiteliler Derneği 

Yönetim kurulu