İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA PROF.DR. S. RUKEN ÖZTÜRK ATANDI

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı’na Üyemiz Prof. Dr. S.Ruken ÖZTÜRK atanmış ve 15 Kasım 2012 tarihinde göreve başlamıştır. Kendisini gönülden kutlar başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı’dır. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senatörlük yapmıştır. Halen Sinema Anabilim Dalı Başkanıdır. Öztürk, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden 1991’de mezun olduktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi’nde yüksek lisans ve doktorasını bitirmiştir.

Öztürk’ün kitapları arasında şunlar bulunur: 

Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var (S. Büker’le birlikte, 2012, Ankara, De Ki, derleme kitap),Kader: Zeki Demirkubuz (2006, Ankara, Dost, derleme), Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine (N. Abisel, N.Ulusay, U.T.Arslan, P.Behçetoğulları ve A. Karadoğan ile birlikte, 2005, İstanbul, Metis), Sinemanın Dişil Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler (2004, İstanbul, Om, TSBD Genç Sosyal Bilimciler Ödülü),Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri (2000, İstanbul, Alan), Postmodernizm ve Sinema, Ankara: Bilim ve Sanat, (S. Büyükdüvenci ile birlikte, 1997, Ankara, Ark, derleme ve çeviri kitap). Öztürk’ün çok sayıda makalesi bulunmaktadır; makaleleri arasında şu ikisini anabiliriz: “Hard to Bear: Women’s Burdens in the Cinema of Yesim Ustaoğlu”, Visions of Struggle in Women’s Filmmaking in the Mediterranean, (ed: F. Laviosa, s. 149-164, 2010, New York, Palgrave MacMillan) ve “Distant”, The Cinema of North Africa and the Middle East (ed: G.D.Colin, s.247-255, 2007, London, Wallflower Press).