HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA PROF.DR. ARZU OĞUZ ATANDI

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na Üyemiz Prof. Dr. Arzu OĞUZ atanmış ve 31 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır. Kendisini gönülden kutlar başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu

1. ÖZGEÇMİŞ

03.08.1963 tarihinde Merzifon’da doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi Çankırı’da, Lise öğrenimimi Ankara Anıttepe Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Daha sonra 1987–1989 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yüksek lisans tez konum, “Roma ve Çağdaş Türk Hukuku’nda Kusur Sorumluluğu”dur.

Ağustos 1988 tarihinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandım. 1989–1990 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora eğitimi için açılan sınavı kazanarak, doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım ve 1990 Haziran Dönemi’nde doktora derslerini tamamladım.

20.01.1991 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu’ndan burs alarak doktora yapmak üzere Almanya’ya gittim. Çeşitli kentlerdeki Goethe Enstitüleri’nde altı ay Almanca öğrendikten sonra 1991/1992 Kış Dönemi’nde Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde 1991/1992 öğretim yılında yabancı doktora öğrencileri için öngörülen “Alman Hukuku Sertifika Programı” kapsamında birinci dönem kamu hukuku derslerini izleyerek “Alman Anayasasında Siyasi Partilerin Yeri” konulu bir seminer çalışması yaptım. İkinci dönem özel hukuk derslerini izleyerek, dönem sonu yapılan sınavları başardım.

Bu sertifika programını tamamladıktan sonra, “Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Muvazaa’nın Sorunları)” adlı doktora tezimi yazmaya başladım. Bu arada dört yarıyıl Üniversite tarafından düzenlenen Latince kurslarına katılarak, “Latinum” elde ettim. Aralık 1996 tarihinde doktora tezimi teslim ettikten sonra, 15.07.1997 tarihinde Rigorosum adı verilen sözlü sınavı başararak doktora öğrenimimi bitirdim ve Türkiye’ye döndüm. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevimi sürdürürken, aynı Anabilim Dalı’na 20.04.1998 tarihinde Öğretim Görevlisi, 20.12.1999 tarihinde Yardımcı Doçent, 12.03.2002 tarihinde de Doçent olarak atandım. Daha sonra 4 Aralık 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulan Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı’na Doçent olarak atanmış olup, 2005 yılından itibaren Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olarak bu Anabilim Dalı’nda görev yapmaktayım.

1998/1999 öğretim yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk derslerini vermeye başladım. 2000–2001- 2004 yılları arasında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk derslerini, 1999–2000 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu’nda iki yarıyıl Hukuka Giriş, 1999–2000 ve 2002–2003 öğretim yıllarında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki yarıyıl Roma Hukuku derslerini vermiş bulunmaktayım. Ayrıca,  2000–2001 öğretim yılında ise, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde iki yarıyıl Roma Eşya Hukuku yüksek lisans dersini ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir yarıyıl Roma Usul Hukuku yüksek lisans dersini verdim. Bunlardan başka 2001–2002 öğretim yılından beri Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Özel Hukuku (Ius Commune)” ve Karşılaştırmalı Hukukta Uluslararası Ticaret (Lex Mercatoria) konusunda yüksek lisans ve doktora derslerini vermekteyim.

1998 – 1999 ve 2001 yaz aylarında Hamburg Max Planck Enstitüsü’nde “Karşılaştırmalı Hukuk” alanında araştırma yaptım. 2000 ve 2002 yılları yaz aylarında Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi Leopold-Wenger Enstitüsü’nde “Dünya Ticaret Hukuku (lex mercatoria)” alanında araştırma yaptım.

21.06–13.06.2003 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Academy for Educational Development tarafından düzenlenen fikrî mülkiyet konulu “Uluslararası Ziyaret Programı”na davet edildim. 16 Temmuz 2003 tarihinde Almanya’nın Tübingen kentinde bulunan Eberhard Karls Üniversitesi’nde “Traditionen im Umbruch – Die Reformen im türkischen Familienrecht (Geleneklerin Kırılması? Türk Aile Hukukundaki Reformlar)“ konulu bir konferans verdim.

2005 yazında New York Pace Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria) konusunda araştırma yapmak üzere bulundum.

Haziran 2006’da Karşılaştırmalı Hukuk alanında araştırma yapmak üzere Almanya/Freiburg Albert-Ludwigs Üniversite’sinde bulundum. Yine Haziran 2006 içerisinde Almanya/Dresden Rossendorf Araştırma Merkezi’nde Türk Fikri Mülkiyet Hakları konulu bir konuşma gerçekleştirdim. Temmuz 2006’de Hollanda/Utrecht’de düzenlenen 17. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Kongresi’ne katıldım. Ekim 2006’da Almanya/Augsburg’da Türk-Alman Hukukçular Derneği Kongresi’nde Türk Marka Hukuku konulu bir konferans verdim.

Haziran-Temmuz 2007’de Almanya/Münih’te Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku alanında çalışan Max-Planck Enstitüsü’nde coğrafi işaretler alanında araştırma yaptım. Aynı zamanda 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde Almanya/Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde “Einführung in das türkische Familienrecht (Türk Aile Hukukuna Giriş)” konusunda ders verdim.  Ağustos 2007 tarihinde Queen Mary Law School of University of London’da lex mercatoria konusunda araştırma yaptım.

30 Haziran 2008 tarihinde İngiltere Newcastle Üniversitesi’nde Fikri Mülkiyet Hukukçuları Derneği (EIPTN) tarafından düzenlenen seminerde “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi” adlı bir konferans verdim. 15 Haziran 2008 tarihinde Almanya Münih’te Avrupa Patent Ofisi tarafından düzenlenen “Fikri Mülkiyet Eğitimi” adlı Çalıştaya katıldım.

Son olarak Eylül 2008-Aralık 2008 tarihleri arasında TÜBİTAK bursu alarak Queen Mary Law School of University of London’da “Fikri Mülkiyet Hukukunda Geleneksel Bilgiler” başta olmak üzere çeşitli konularda araştırmalar yaptım.

Ayrıca, 11 Ekim 2000 tarihinden itibaren üç yıl süre ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği görevini yaptım. 2000-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü, 19 Eylül 2000 tarihinden itibaren beş yıl süre ile Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005 yılından 2011 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundum. 4 Ekim 2000 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmekteyim.

            Türk-Alman Hukukçular Derneği (Türkisch-Deutsch Juristenvereinigung) üyesiyim ve 2007-2011 yılları arasında Almanya’da Yüksek Öğrenim Görenler Derneği (AYÖG) Başkanlığı yaptım.

Bunlardan başka AIPPI (Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği) Türkiye şubesi üyesiyim ve 2011 yılından bu yana TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclisi Akademik Danışmanı olarak görev yapmaktayım.

26 Aralık 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak atanmış bulunmaktayım.

 

YAYIN LİSTESİ

2. KİTAPLAR

1. Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:535, 1998, s.202, ISBN: 975 482 457 6.

2. Karşılaştırmalı Hukuk (Ders Notları), Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2001, s. 140.

3. Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metot, Tarihçe, Büyük Hukuk Çevreleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003, s.317, ISBN: 975-464-269-9

4. Lex Mercatoria, Tarihçe, Kaynaklar, Teori ve Uygulama, Ankara 2004.

5. KOBİ’ler için Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Yrd. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ, Uğur YALÇINER ve Hasibe ÇINAR IŞIKLI ile ortak yayın), Ankara, TOBB Yayınları, 2005, s.105.

3. MAKALELER

1. Roma ve Türk Hukuku’nda İnançlı İşlem ve Vekalet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 41, S. 1-4, 1991, sh. 225-284.

2. Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve İntifa Hakkının Kapsamı, Ankara Barosu Dergisi, C. 48, S. 1, 1991, sh. 23-44.

3. Sınırlarötesi Çevre Kirlenmelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 1, 1991, sh. 23-46.

4. Muvazaa Kuramı’nın Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 45, S. 1-4, 1998, sh. 453-481.

5. Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Devir İşlemlerinden Biri Olan Traditio’nun Sebebe Bağlılığı (Iusta Causa Traditionis), A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 47, S. 1-4, 1998, sh. 49-83.

6. Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Dergisi, C. 49, S. 1-4, 2000, sh. 31-65.

7. Zur Behandlung von Formmängeln bei der Grundstücksveräußerung nach türkischem Recht (Türk Hukuku’nda Taşınmazların Devrinde Şekil Eksikliği), Rechtspflegerstudienhefte 1 (2000), sh. 1-7.

8. Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, C. 50, S. 3, sh. 11-52.

9. Hukukun Bağımsız Bir Alanı Olarak Karşılaştırmalı Hukukun Konusu ve Metodu, Milletlerarası Hukuk Araştırma Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul 2003, sh. 451-507.

10. Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 4, sh. 1-38.

11. Zur gemischten Schenkung, insbesondere unter Ehegatten, Annales de la Facultè de Droit D’Istanbul 2004, Vol. XXXVI, No.: 53, sh. 493-500.

12. Die Entwicklung des Zivilgesetzbuches in der Türkei (Vom islamischen zum modernen Recht in der Türkei), JURA 2005, sh. 384-387

13. Das reformierte türkische Scheidungsrecht – Prinzipien, Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen – (mit Ausnahme des nachehelichen Unterhalts), Familienrechtszeitschrift (FamRZ) 2005, sh. 776-777

14. The Role of Comparative Law in Development of Turkish Civil Law, Pace International Law Review, Vol. XVII, No. II, 2005, sh.373-386.

15. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu, Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi, TRT Yayınları, Ankara 2005, 63-77.

16. Genel Hatlarıyla Telif Hakları ve Korunması, Bilişim ve Fikri Mülkiyet Semineri, TOBB Yayınları, Ankara 2005, sh.23-39.

17. Türk Medenî Hukuku’nun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü, AÜHFD, 2005, C.55, S.1, sh.195-205.

18. The Ankara University Research Center on Intellectual Property Rights. FISAUM, (with Prof. Dr. Gülin Güngör), Evropski Pravnik, Serbia 4/2006, sh. 161-166.

19. 21. Yüzyılda Küreselleşme (Globalleşme) olgusunun Özel Hukuka Etkisi, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, sh. 528-543.

20. Fikri Mülkiyet Hakları ve Geleneksel (Yerel) Bilgi ve Folklorun Hukuki Korunması, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (2009), C. 9, S. 3, sh. 9-5.

21. Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaretlerin Korunması, Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi (2009), Yıl: 5, Sayı: 19, sh. 565-580.

22. Karşılaştırmalı Hukukun Norm Koyma Faaliyetindeki İşlevi, Norm Koyma ve Hüküm Verme, 17-18 Nisan 2009, Ankara Hukuk Toplantıları, sh.107-125.

4. ÇEVİRİLER

Makale Çevirisi

Prof. Dr. Jürgen Basedow: Die Entstehung des europäischen Privatrecht (Avrupa Özel Hukuku’nun Doğuşu) [almancadan çeviri], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 3, sh. 1-18.

KONFERANSLAR

Ulusal Konferanslar:

1. 1 Aralık 2004 tarihinde TRT tarafından düzenlenenRadyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi”nde “Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu” konulu konferans

2. 1 Temmuz 2005 tarihinde Antalya Barosu’nda “Fikri haklar” konulu konferans

3. 24 Kasım 2006 tarihinde Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen Panel’de “Mimarın Telif Hakları” adlı sunum,

4. 14 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Farmakoloji Derneği Genel Kurul toplantısında “Bilimsel Eserlerde Yolsuz İktibas ve İntihal” konulu konferans

5. 9 Mayıs 2008 tarihinde Barolar Birliği tarafından Edirne’de düzenlenen “Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” sempozyumunda “Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü” adlı konferans

6. 22 Temmuz 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknopark Müdürü Av. Alp Aslan ile birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde Türkiye’nin çeşitli illerinin Ticaret Odası temsilcilerine hitaben “Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaret Koruması” adlı panelde sunum

7. 9-10 Ocak 2009 tarihlerinde Barolar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Tahkim Sempozyumu’nda “Lex Mercatoria’nın Tahkim Kararlarındaki Rolü” konulu konferans

8. 6 Şubat 2009 tarihinde Hollanda Mezunları Derneği’nde “Telif Hakları” konulu konferans

9. 17 Nisan 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ankara Hukuk Toplantıları’nın “Norm Koyma ve Hüküm Verme” konulu toplantısında “Karşılaştırmalı Hukukun Kanun Yapmadaki Rolü ve İşlevi, Tarihsel ve Günümüzdeki Örnekler” konulu konferans

10. 5 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Atölye Çalışmaları kapsamında “Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemine Göre Geleneksel Bilgilerin ve Folklorun Korunması” konulu konferans.

11. 21 Ekim 2011’de Ankara’da YASED tarafından düzenlenen “Yatırımların Odağında Fikri ve Sınaî Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi” Adlı Seminerde Fikri Mülkiyet Hakları ve Üniversite Sanayi İşbirliği konulu sunum.

Uluslararası Konferanslar:

1. Eylül 2000 tarihinde “Antik Çağda Kadının Hukuki, Sosyal ve Politik Hayatı” Antalya’da düzenlenen uluslararası SIHDA Kongresi’nde “Evlilik İlişkisinde Karma Bağışlamalar” adlı konferans

2. Temmuz 2004 tarihinde Almanya Tübingen Eberhardt Karls Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukuku Reformu” konulu konferans

3. Haziran 2006 tarihinde Almanya Dresden’de bulunan Forschungszentrum Rossendorf’da „Türk Fikri Mülkiyet Hukuku“ konulu konferans

4. Ekim 2006 tarihinde Deutsch-Türkisch-Juristenvereinigung tarafından Almanya Augsburg’da düzenlenen konferansta „Türk Marka Hukuku“ konulu konferans

5. Temmuz 2007 tarihinde Almanya Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukukunda Boşanma” konulu konferans

6. 30 Haziran 2008 tarihinde İngiltere’nin Newcastle kentinde “Fikri Mülkiyet Eğitmenleri” derneği tarafından düzenlenen konferansta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi” konulu konferans

7. 25 Temmuz 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde, Hollanda Rotterdam’da Inholland Üniversitesi’nde “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi” konulu konferans

8. 23 Eylül 2009 tarihinde 14-26 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Themis Summer School in Law” çerçevesinde Berlin Hür Üniversitesi’nde “The Legal Protection of Foreign Trademarks in Turkey” konulu ders.

9. 8 Ekim 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen ulusal konferansta “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi ve Entelektüel Sermaye Arasındaki İlişki” konulu konferans.

10. 16 Ekim 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İtalyan Konsolosluğu Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası işbirliği ile düzenlenen “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” Seminerinde “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları” adlı konferans.

11. 4 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Alman Konsolosluğu’nda düzenlenen Konsoloslar Toplantısı’nda “Türk Hukukuna Göre Markanın Korunması” konulu konferans.

12. 4 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Alman Konsolosluğu’nda düzenlenen Konsoloslar Toplantısı’nda “Türk Hukukuna Göre Markanın Korunması” konulu konferans.

13. 1 Eylül 2010 Tarihinde “Batı Balkan Ülkelerinde ve Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Bölgesel Program (Regional Programme on Industrial and Intellectual Property Rights in the Western Balkans and Turkey)” Projesi Çerçevesinde Belgrad’da düzenlenen “Yüksek Öğrenim Gelişiminde Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi Hakkında Bölgesel Konferans (Regional Conference on Teaching Intellectual Property in Higher Education Establishments) ‘ta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi ve FİSAUM’un Rolü” başlıklı tebliğ

14. 4 Kasım 2010 tarihinde İspanya Ticaret Ateşeliği tarafından düzenlenen “Türkiye-İspanya Hukuki HizmetlerToplantısında Sunulan “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları” adlı tebliğ.

15. 30 Nisan 2010 tarihinde Avrio Uluslararası Avukatlar Birliği
tarafından düzenlenen Genel Kurul toplantısında “The Protection of Trademarks according to Turkish Law” adlı tebliğ

16. 24 Mart 2011 tarihinde İsviçre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Enerji Konulu toplantıda sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Hukuku” adlı konferans

17. 8 Nisan 2011 tarihinde AIPPI tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye ve uluslararası açıdan fikri mülkiyet hakları konulu konferansta “Fikri Mülkiyet Hukukunda Tazminat” konulu konferans

18. 4 Mayıs 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen “Hukuk ve Ekonomi” etkinliğinde sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu” adlı konferans

19. 4 Ekim 2011 tarihinde ICC International Chamber of Commerce’de “Türk Hukuku, İhracat, İthalat ve Taşıma Konularında Sözleşme Hazırlanması” konulu seminer

20. 14 Kasım 2011 tarihinde WKO tarafından Linz’de düzenlenmiş olan “Yabancı yatırımcılar için Türk Ticaret Hukuku” konulu seminer.