HANIMLARIN DAYANIŞMASI

Derneğimiz üyelerinin eşleri ile hanım üyelerimizin katıldıkları toplantılardan altıncısı 21.04.2015 günü Piri Reis Restaurant’da gerçeklemiş ve bu toplantıya konuk olarak katılan Sayın Prof. Dr. Nahit TÖRE’nin konuşması üyelerimiz tarafından büyük ilgi ile izlenmiştir. Aşağıda adları bulunan üyelerimizin katıldığı bu toplantının yedincisi  12 Mayıs  2015 günü saat 13:30’da aynı salonda yapılacaktır.

Toplantıya katılan üye ve üye eşlerinin bu örnek birlikteliği bundan böyle de sürdürecekleri inancı ile katıldıkları teşekkürlerimizi sunuyor ve kendilerini gönülden kutluyoruz.

Yönetim Kurulu

 

Aysel Güriz                                        Gülen Gündüz                                    Nahit Töre

Azize Yeğen                                       Işın Yalçınkaya                                  Rüveyde Akbay

Berna Alpagut                                    İlçim Otkan                                         Rabiadife Akçura

Bengül Yurdukoru                              Lerzan Tönük                                     Sakine Demiral

Bilge Ekşi                                          Mükerrem Arslan                               Saniye Gerçeker

Devran Gerçeker                                Müge Kılıçarslan                               Seval Bermek

Esin Şener                                          Mine Saver                                         Sevin Balaban

Ferhan Otman                         Nazlı Önal                                          Simin Sarıca

Ferda Öztürk                                      Nuray Kolsarıcı                                 Suna Aydemir

Füsun Şenel                                        Neslihan Alkış                                   Seyhan Ahıska

Hülya Keskin                                     Nezihe Tunail                        Zeynep Demirel

Gönül Töre                                         Nevin Meral                                       Tükel Çopur

Günal Akbay                                      Nilay Şahin Bayram                           Yavuz Okan

Gülümser Çölok                                 Nurcan Çakar                                   Yekta Güngör Özden

Gülcan Eraktan                                   Nilüfer Şensöz