HANIMLARIN DAYANIŞMASI

Derneğimiz üyelerinin eşleri ile hanım üyelerimizin katıldıkları toplantılardan beşincisi  16.03.2015 günü Piri Reis Restaurant’da gerçeklemiş ve bu toplantıya konuk olarak katılan Sayın Hanım HALİLOVA’nın konuşması üyelerimiz tarafından büyük ilgi ile izlenmiştir. Aşağıda adları bulunan üyelerimizin katıldığı bu toplantının altıncısı 21 Nisan 2015 günü saat 13:30’da aynı salonda yapılacaktır.

 

Toplantıya katılan üye ve üye eşlerinin bu örnek birlikteliği bundan böyle de sürdürecekleri inancı ile katıldıkları teşekkürlerimizi sunuyor ve kendilerini gönülden kutluyoruz.

 

Yönetim Kurulu

 

 

 

Azize Yeğen                                      Günal Akbay                          Nurcan Çakar

Afsun Ezel Esatoğlu                          Hülya Keskin                         Öner Çakar

Bilge Ekşi                                          İlhan Dülger                           Rüveyde Akbay

Ferhan Otman                                    Mükerrem Arslan                  Sevin Balaban

Hanım Halilova                                 Mine Saver                            Ülkü Gökuç

Gülcan Eraktan                                  Nevin Meral                           Zeynep Demirel

Gönül Töre                                        Nezihe Tunail                        Zeynep Tuncay

Gülbin Özçelikay                              Nilay Şahin Bayram