H.Oğuz SARIMEHMETOĞLU, Konya ili, Doğanhisar ilçesi Furunlu köyü kütüğüne kayıtlı olup, 10.08.1965 tarihinde Kilis’de doğdu. İlk ve orta öğrenimlerini Ankara, Hakkari ve Şanlıurfa’da, lise öğrenimini de Antalya’da tamamladı. 1983 yılında üniversite öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1988 yılı Haziran döneminde mezun oldu. Bir dönem Antalya/Yeniköy’de Özel Veteriner Klinik hizmeti verdi. Ekim 1989 yılında mezun olduğu fakültesinin Parazitoloji Anabilim Dalı, Helmintoloji Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında aynı bilim dalında doktora öğrenimine başlayıp, 27.09.1995 tarihinde doktora çalışmasını tamamladı. Doktoradan hemen sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Yedek Subay olarak askerlik görevini yaptı. 1998 yılında bir süre Almanya’da Hannover Veteriner Yüksek Okulu Parazitoloji Bölümü’nde çalışmalarda bulundu. 24.11.2000 tarihinde girdiği Doçentlik sınavını başararak Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisi almaya hak kazandı. Bu dönem içerisinde çeşitli komisyon ve kurullarda görev aldı (Fakülte yönetim kurulu Doçent üyeliği, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü genel kurul üyeliği ve fakülte içerisinde bazı komisyon üyelikleri gibi). Yurtdışı (Kenya, Hindistan gibi) ve yurtiçi birçok kongrelerde sözlü ve poster bildiriler sundu. 25.07.2006 tarihinde Profesörlük kadrosuna atandı. 28.08.2007 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne Dekan olarak atandı. Bu üniversitede sürdürdüğü dekanlık görevi süresi içerisinde bir süre Rektör Danışmanlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi fakülte ve yönetim kurulları üyeliği, Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerinin yanında Üniversite Döner Sermaye Komisyonu, Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu, Üniversite İnceleme Kurulu, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu üyeliği gibi bazı kurul ve komisyonlarda görev aldı. Kocatepe Veteriner Dergisi’nin kurucusu ve editörlüğünü de yapan Sarımehmetoğlu  Afyon Kocatepe Üniversitesi görevlendirmesi sonrasında tekrar döndüğü Üniversitesi’nde bir süre Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı görevinden sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı görevine atandı. Dekanlık görevi sırasında üniversite yönetim kurulu, üniversite senotosu üyelikleri, “Bilimsel Dosya Değerlendirme Komisyonu”, “Üniversitemiz Birimlerinde Sözleşmeli Çalışan Öğretim Elemanları İzleme Komisyonu” üyelikleri gibi farklı kurul ve komisyonlarda görevlerde bulundu. Üniversite Dışı Deneyimi olarak, Bereket TV ve Kanal3 televizyonlarında Program sunuculuğu ve  Gazete 3 de köşe yazarlığı,da yapmıştır. Türkiye Parazitoloji Derneği  üyesi olup evli ve iki çocuk babasıdır.