Genel Kurul

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 7. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tüzüğümüzün 7 ve 8. maddeleri uyarınca

aşağıda belirlenen gündemi görüşmek üzere 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 16:00’da Ankara

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı

durumda çoğunluk gözetmeksizin ikinci toplantı 22 Nisan 2016 Cuma günü aynı yer ve

saatte yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Günal AKBAY

Başkan

Gündem

1- Açılış

2- Başkanlık Kurulunun oluşturulması,

3- Saygı duruşu,

4- Başkanın Açılış Konuşması,

5- Dernek Tüzüğünün Çalışma Konuları Madde 3’e bir madde eklenmesi,

(Dernek gelirlerinin en az yüzde yetmiş beşini kamu yararına harcar)

6- Öneri ve Dilekler,

7- Kapanış