GENEL KURUL TOPLANTISI

Sayı: 04
Tarih: 24.01.2020

Değerli Üyemiz

Derneğimizin 11. Olağan Genel Kurul toplantısı tüzüğümüzün 7 ve 8. maddeleri uyarınca aşağıda belirlenen gündemi görüşmek üzere 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 16:00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı durumda çoğunluk gözetmeksizin ikinci toplantı 24 Şubat 2020 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Olağan Genel Kurul toplantısına katılımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Günal AKBAY
Başkan

Gündem

1- Açılış ve saygı duruşu,
2- Başkanlık Kurulunun oluşturulması ve imza yetkisi verilmesi,
3- Başkanın Açılış Konuşması,
4- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması ve görüşülmesi,
5- Yönetim ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı aklanması,
6- Dernek Tüzüğünün 3. ve 7. maddelerindeki değişiklik teklifinin görüşülmesi,
7- Dernek Tüzüğünün 6-a maddesi uyarınca üyelikleri sonlandırılanlar hakkında karar
alınması,
8- Üç yıllık “Tahmini Bütçe” ile üye aidatlarının görüşülüp güncellenmesi,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10- Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
11- Onur Kurulu üyelerinin seçimi,
12- Öneri ve Dilekler,
13- Kapanış