Eğitim-İş'ten Derneğimize Ziyaret

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitimiş) yetkilileri derneğimize 30 Mart 2012 günü ziyarette bulundular. Sendikanın Ankara Şubesi Eğitim Sekreteri Nevcivan DURDU (aynızamanda Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İl Temsilcisi), Ankara Şubesi Örgütlenme Sekreteri Gülfer MURAT, Ankara Şubesi Mali Sekreteri Nurettin ŞAHİN ile Birleşik Kamu-İş Örgütlenme Sekreteri Hasan KÜTÜK ile Derneğimiz Yönetim Kurulu arasında yapılan görüşmede yakın bir işbirliğinde bulunulması ve görüşlerimizin paylaşılması konusunda fikir birliğine varıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, bu toplantıların daha sık olarak yapılması, her iki tarafça da benimsendi.

Comments are closed.