Dünya Göz Hastaneleri

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimiz ile Dünya Göz Hastaneler Grubu arasında yapılan hizmet sözleşmesi gereği,

Kurumun ülke içinde ve dışındaki tüm hastanelerinde Dernek üyelerimiz Dernek üye

kimliklerini beyan etmeleri halinde bu hizmetlerden öncelikli ve ayrıcalıklı

yararlanacaklardır. Saygı ile duyurulur.

Yönetim Kurulu

AUD