"DOSTLUK" KONULU KONFERANSIMIZI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK

Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Yekta Güngör Özden’in Dernek lokalinde “Dostluk” konulu söyleşisi beğeni ile izlendi.

Aile yapısı dışında arkadaşlık, akrabalık, komşuluk, hemşerilik bağlarının yanında çok değer ve önem verilen dostluk bağı olduğunu vurgulayan Özden; özveriye, değerbilirliğe, yardım, katkı ve destek olgularına ağırlık veren bu bağın toplumsal yaşamın özgün dayanaklarından biri olduğunu belirtmiştir.

Sayın Özden; Uluslararası barış için devletlerin, ulusların dostluğunun önemli olduğunu; dilimizde “Dost tutmak-Dostlar alışverişte görsün-Dostun dosta ettiğini düşman etmez” ve kimi başka sözlerin anlattığı yaşam gerçeklerinin olumlu olumsuz yanlarının dostluğun değeri için ölçüler olduğunu belirtmiştir.

En bü¬yük yal¬nız¬lığın, dost¬suz kal¬mak, en bü¬yük var¬lığın dost¬lar¬la ya¬şa¬mak olduğunu; dost¬luğun, en ya¬rar¬lı güç, en an¬lam¬lı var¬lık¬lı¬lık olduğunu vurgulamıştır.

Yararlı ve etkili söyleşi için Başkanımız Sayın Yekta Güngör Özden ve katılımcılara teşekkür ediyor ve bundan sonraki söyleşilerimizde birlikte olmayı diliyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği
Yönetim Kurulu