Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı  Duyurusu

Değerli Üyemiz 

Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurul toplantısı tüzüğümüzün 7 ve 8. maddeleri uyarınca aşağıda belirlenen gündemi görüşmek üzere 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:30’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı durumda çoğunluk gözetmeksizin ikinci toplantı 20 Şubat 2023 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Bilgilerinizi ve Olağan Genel Kurul toplantısına katılımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Günal AKBAY

Başkan

Gündem 

1- Açılış ve saygı duruşu,

2- Başkanlık Kurulunun oluşturulması ve imza yetkisi ile oy sayım yetkisinin verilmesi, 

3- Açılış Konuşmaları, 

4- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması ve görüşülmesi,

5- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması, 

6- Dernek Tüzüğünün 6-a maddesi uyarınca üyelikleri sonlandırılanlar hakkında karar alınması, 

7- Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanması düşünülen giriş ve yıllık aidatların güncellenmesinin görüşülmesi, 

8- Üç yıllık Tahmini Bütçe’nin görüşülmesi,

9-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 

10- Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi, 

11- Onur Kurulu üyelerinin seçimi, 

12- Öneri ve Dilekler,

13- Kapanış