Davetlisiniz

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD. Öğretim üyesi

Sayın Prof. Dr. Tansel ŞİRELİ’nin Dernek lokalinde “Gıda İsrafı ve Açlık” konulu söyleşisi

ile Sayın Prof. Dr. Öner ÇAKAR’ın “Doğadan Çerçeveye” temalı sergisinde birlikte olmayı

diliyoruz.

Tarih: 09 Kasım 2016 Çarşamba

Saat: 13:30

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 45/1

Beşevler- Ankara