CUMHURİYETİMİZİ YAŞATMAK İLK GÖREVİMİZ

Müdafaa-i Hukuk ruhu ve Kuva-i Milliye ateşiyle yürüttüğü Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN TÜRK Ulusu’na armağan ettiği en büyük yapı olan CUMHURİYET’in 95. yılını O’nu özlemle ve yürekten bağlılıkla anarak kutluyoruz. Bağımsızlığı, özgürlüğü, ulusal egemenliği ve uygarlığı simgeleyen CUMHURİYET’i “En büyük Türk Devrimi” olarak niteleyen ATATÜRK, bu eserini her yaştan Türk Genci’ne emanet etmiştir. Cumhuriyetimiz, ulusal varlığımızın ve onurumuzun simgesidir. Zamanımızın ulusal ve uluslararası sorunlarının giderek karmaşıklaşan durumu, bizi her yönden gönendiren Cumhuriyetimizle kurucularına karşı yükümlülüklerimizde özene çağırmaktadır. Karşıt söylem ve eylemleri üzüntüsüyle izledikçe kendilerine borcumuzun ve yurttaşlık sorumluluklarımızın daha çok anlam ve önem kazandığı bilincindeyiz. Bugün bir kez daha Ülkemizin Anayasal niteliklerini koruyup güçlendirme andımızı yineleyip, ATATÜRK İlkelerine yürekten bağlı kalarak sonsuza değin bağımsız yaşatma görevimizin bilincinde Yüce Ulusumuza esenlikler diliyor, saygılar sunuyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği
Yönetim Kurulu