ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR

Konuşmacı Sayın Canan KUMBASAR, kadınların her çağda kendilerini var edebilme,

eşit temsiliyet ve eşit yurttaşlık ile demokratik koşullarında yürüttükleri mücadelerini,

sürdürdüklerini belirterek sözlerine başlamış ve bugün de “Kadına Karşı Ayrımcılığın

yalnızca şiddet ve adaletsizliğin nedeni olarak değil bunun yanında insani

gelişmişliğin ve toplumsal eşitliğin en büyük engeli olarak tanımlansa da, kadınlar

hala eşit ise eşit ücret ve hala siyasi toplumsal mekanizmalarında yer alabilmek için

çaba harcıyorlar demiştir.

Sözlerine “Kadın Hakları” kavramının büyük önem kazandığı günümüzde, tüm

dünyada birçok kurum ve kuruluş kadınların karşılaştığı sorunlar ve ayrımcılıkların

giderilmesi için kadın haklarının takipçisi olmaktadır diye sürdüren Kumbasar,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece bir “Kadın” meselesi olmadığının ve özellikle bir

Demokrasi sorunu olduğunun bilinciyle de, kadınlarımızın her alanda eşit haklar

kullanarak, toplumsal yaşama eşit oranda katılabilmelerinin Cumhuriyetimizin temel

felsefesi olduğunu vurgulayarak konuşmasını Cumhuriyetimizin Kurucusu Yüce

Önder Atatürk’ün sözleriyle tamamlamıştır.

"Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de

kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır.Bundan dolayı kadınlarımız

"İlim ve Fen" sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtiği bütün yollardan geçeceklerdir."

İlgiyle izlenen bu ilginç sunumu için Sayın Canan KUMBASAR’a ile katılımcılara

teşekkür ediyor ve 22 Mart 2017 günü yapılacak söyleşimizde üyelerimizle birlikte

olmayı diliyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği

Yönetim Kurulu