"Birey Olmak" Söyleşisi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Üyemiz Sayın Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK’ in Dernek lokalinde “Birey Olmak” konulu söyleşisi ilgi ve beğeniyle izlendi.

Sayın ÇEVİK hocamız; birey olma sürecini doğum öncesinden başladığını vurgulayarak, birinci ayı otistik dönem ve primer narsizm, ikinci ayı anneye bağlanma, yabancı kaygısı, 8-12 ayı deneyim, 12-18 ayı sekonder narsizim, 18-20 ayı yeniden barışma olarak tanımlamıştır. Daha sonra kreş, okul, ergenlik, üniversite, iş hayatı, askerlik ve evlilik süreçlerini güzel örneklerle açıklayarak, beşikten mezara kadar büyüme ve gelişmenin sürdüğünü vurgulamıştır.

Yararlı ve ilginç bilgileri içeren söyleşi için Sayın hocamıza ve katılımcılara teşekkür ediyor, 10 Ocak 2018 günü Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ’ı “Değerler Eğitimi ve Zihin Putları” konusunda yapacağı söyleşimizde birlikte olmayı diliyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği
Yönetim Kurulu