“Atatürk’ün Hukuk, Adalet ve Mahkemelerin Bağımsızlığı Hakkındaki Görüşleri ve Bugünkü Durum” konulu söyleşisi ilgiyle izlendi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim KAPLAN’ın Dernek lokalinde “Atatürk’ün Hukuk, Adalet ve Mahkemelerin Bağımsızlığı Hakkındaki Görüşleri ve Bugünkü Durum” konulu söyleşisi ilgiyle izlenildi.
Sayın KAPLAN; ATATÜRK kurtuluş savaşı zaferle sonuçlandığı ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman, bu yeni devletin ve O’nun fertlerinin hukukunun da yeniden yapılması ve düzenlenmesi gerektiği inancında olduğunu; çünkü, o zamana kadar geçerli olan hukuk düzeninin, geri kalmış toplumların yapısına belki uygun, ama Türk’ün ulusal ve sosyal yapısına hiç de uymayan Şeriat (Kuran-ı Kerim ve Peygamberin hadislerine dayanan), Şer’i Hukuk düzeni olduğunu vurguladı.
Atatürk’ün görüş ve direktifleri çerçevesinde o zaman Avrupa’nın modern Temel kanunları olan ve özel hukuk ilişkileri ile Ceza Hukuku ilişkilerini düzenleyen kanunların; 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu İsviçre’den, 1926 yılında yürürlüğe giren Ceza Kanunu İtalya’dan, 1927 yılında yürürlüğe giren Medeni Yargılama Usulü Kanunu İsviçre’nin Neuchatel Kantonu’ndan, 1929 yılında yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu İsviçre’den tercüme edilip aynen alınarak TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulduğunu örneklerle açıklamıştır.
Hocamız; ATATÜRK’ün yapılmasını emrettiği ve gerçekleştirdiği, bu hukuk devrimi ile laik, çağdaş, modern hukuk kurallarından oluşan bir hukuk düzenini ülkede uygulamaya koyduğunu belirtmiştir. Daha sonra; hakimlik teminatı , adalet ve mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin bugünkü hukuki durumu irdeleyerek günümüze ilişkin sorunlara değinmiştir.