Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi Düzenliyor

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) “Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi” düzenliyor.
Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi;
AMACI
Kamu idarelerine ait taşınır malların muhafazasından sorumlu olanlar ile bu malları kullananların sorumluluklarının belirlenmesi, taşınır malların giriş ve çıkış işlemleri ile muhasebesinin ne şekilde yapılacağı, taşınır malların yönetimi ve yılsonu işlemleri konusunda bilgilendirmektir.
İÇERİĞİ
Taşınır Malların elde edilmesi, kullanılması, sorumlular, sorumluluk halleri, hurdaya ayrılışı vb.
Son başvuru tarihi 14 Mart 2019’dur.
GÜNLERİ ve SAATLERİ
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinde 09.30-16.30 saatleri arasında
KİMLER KATILABİLİR
• Harcama Yetkilileri,
• Taşınır Kayıt Yetkilileri,
• Taşınır Kontrol Yetkilileri

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Derslikleri
Başvuru için http://www.ankusem.ankara.edu.tr/Egitimler/3338/tasinir-mal-yonetmeligi-egitimi. adresini ziyaret ediniz.

Ayrıntılı bilgi için telefon numarası 0312 381 67 26