Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) “İHA’lar İle Fotogrametrik Veri Üretimi Eğitimi” Düzenliyor

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) “İHA’lar İle Fotogrametrik Veri Üretimi Eğitimi” düzenliyor…
Eğitim, 9 saat teorik ve 3 saat uygulama olmak üzere toplam 12 saatten oluşmaktadır. 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Teorik eğitim, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri (18.00-20.30 saatleri arasında), drone uçuşu ve uygulamalı program eğitimi ise Cumartesi ve Pazar günlerinde gruplar halinde düzenlenecektir.

Eğitime Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., İnşaat Müh., Jeofizik Müh. gibi alanlarda uzmanlık sahibi kişiler ve bu alanlarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir. Fotogrametrik çalışmalar yürüten kişiler ve görsel tasarımcılar da bu eğitimden faydalanabilir.
Eğitime katılım 15 kişi ile sınırlıdır.
Son başvuru tarihi 12 Şubat 2021’dir.

Teorik eğitim Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden, çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında, uygulama ise Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru için http://ankusem.ankara.edu.tr/2021/01/06/ihalar-ile-fotogrametrik-veri-uretimi-egitimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için telefon numarası 0312 381 67 26