Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)  “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi” Düzenliyor

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi” düzenliyor.
Eğitim süresi işyeri tehlike sınıfı bazında;
• Az tehlikeli işyerleri için 8 saat,
• Tehlikeli işyerleri için 12 saat,
• Çok tehlikeli işyerleri için 16 saat
Eğitim kurumlarla karşılıklı mutabık kalınacak tarihlerde gerçekleştirilecektir.
Eğitime Çalışan Tüm Personeller katılabileceklerdir;

Başvuru için http://www.ankusem.ankara.edu.tr/Egitimler/3908/calisanlarin-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimi adresini ziyaret ediniz.

Ayrıntılı bilgi için telefon numarası 0312 381 67 26