Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)  “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi” Düzenliyor

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi” düzenliyor.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi;
Eğitim 24 saat olup, 23 – 26 Mart 2020 tarihleri arasında 09.30 – 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Son başvuru tarihi 16 Mart 2020’dir.
Eğitime katılabilecekler;
• Üst Yöneticiler
• Harcama Yetkilileri
• Gerçekleştirme Görevlileri
• Muhasebe Yetkilileri
• İç Denetçiler
• Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri
• Taşınır Kayıt Yetkilileri
• İhale Komisyon Üyeleri
• Fiyat Araştırmasını Yapanlar
• Şartname Hazırlayanlar
• Dersler, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Tandoğan Yerleşkesindeki sınıflarında düzenlenecektir.

Başvuru için http://www.ankusem.ankara.edu.tr/Egitimler/3377/5018-sayili-kamu-mali-yonetimi-ve-kontrol-kanunu-egitimi-(son-degisiklik-kapsaminda) adresini ziyaret ediniz.

Ayrıntılı bilgi için telefon numarası 0312 381 67 26