Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ derneğimizi ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof .Dr. Erkan İBİŞ, 13Mayıs 2014 günü Derneğimizi ziyaret ederek Başkan Prof.Dr.Günal AKBAY ve Yönetim Kurulumuz üyelerimizle görüşmüştür.

Üniversitemiz ve Derneğimizle ilgili konuşmaların yapıldığı ziyaret, tarafların içtenlikli yakınlıklarını güçlendirmiş, mutluluk ve kıvanç duyurmuştur. Bu tür görüşmelerin düzenli biçimde yinelenmesi dileğiyle ziyaret sonuçlanmıştır.