Ankara Üniversiteliler Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı

Ankara Üniversiteliler Vakfı Mütevelli Heyet toplantısı 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş, gündemdeki maddeler görüşülerek karar bağlanmıştır.
Yapılan seçimler sonucunda;

Yönetim Kurulu
Asıl Üyeler
Prof. Dr. Günal AKBAY
Prof. Dr. Burhan DİNÇER
Prof. Dr. Maksut COŞKUN
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
Prof. Dr. Celalettin KOÇAK

Yedek Üyeler
Prof. Dr. Oğuz SARIMEHMETOĞLU
Hakan İLERİ
Ayben ÇINAROĞLU GÖZÜTOK

Denetleme Kurulu
Asıl Üyeler
Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Prof. Dr. Celal GÖLE
Prof. Dr. Hasan ÇELİK

Yedek Üye
Metin ATEŞ

Seçilmişlerdir.
Saygı ile duyurulur.