ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ’NİN  29 EKİM BİLDİRİSİDİR

Yayılmacı ve sömürgeci dış güçlere karşı her yönden tam bağımsızlık, özgürlük, ulusal

egemenlik, çağdaşlık amacıyla ve “Ya İstiklal Ya Ölüm” ilkesiyle verilen Ulusal Kurtuluş

Savaşı’nın zaferle kazanılmasından sonra batının uydusu durumuna düşürülen Osmanlı

İmparatorluğu yerine, kimi sorunlar ve karşıtlıklar önlenerek, kurulan Cumhuriyetimizin 93.

yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Kurtarıcı ve kurucu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün

“En büyük Türk Devrimi, kimsesizlerin kimsesi” nitelemesi ile Türk Gençliği’ne korumak ve

savunmak için emanet ettiği Cumhuriyetimiz, Ulusumuza kahramanlarımızla birlikte verilen

en büyük ödül ve armağandır. Ordulaşarak savaşı kazanan Türk Ulusu’nun damarlarındaki

soylu kandan güç alarak sonsuza değin koruyacağı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan

Cumhuriyetimiz, güçlendirmek ve yaşatmak için canımızı adadığımız en kutsal varlığımızdır.

Yönetim Kurulu