ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ’NİN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI BİLDİRİSİ

Ülkemizi sömürgeleri yapmak isteyen yayılmacı yabancı güçlere karşı her alanda tam bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık amaçlı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ATATÜRK’ ün önderliğindeki tarihsel atılım, daha sonra yine ATATÜRK ün başlattığı Türk Devrimi’yle ulusumuzu görkemli ufuklara taşımıştır.

ATATÜRK, geleceğimizin güvencesi saydığı Türk Gençliği’ni bilinçli, sağlıklı yurtsever ve çalışkan yetiştirmek amacıyla başta eğitim olmak üzere spor konusunda da güçlü kılmak için Samsun’a çıkış gününü gençlere adayarak Bayram ilan etmiştir.

ATATÜRK ilkelerine, Türk Devrimi’ne yürekten bağlı gençlerimiz laik cumhuriyetimizin sonsuza değin yaşamının güvencesidir.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutladığımız gençlerimize güvenimizi yineliyor, aileleriyle birlikte gelecek için en iyi dileklerimizi iletiyor, Büyük Ulusumuza saygılarımızı sunuyoruz. ATATÜRK’ ümüzü ve arkadaşlarını da şükranla, bağlılıkla, saygıyla anıyoruz.