ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ’NİN  10 KASIM BİLDİRİSİDİR

Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sonsuza göçerek

ulusumuzun yüreğine gömüldüğü en büyük acı günümüzün 78. yılında manevi katında

saygıyla eğiliyoruz.

Önderi ve Başkomutanı olduğu Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferi ile bağımsızlığın, özgürlüğün,

ulusal egemenliğin ve çağdaşlığın olanaklarına kavuşturduğu Türk ulusu, ATA’sını her zaman

minnet, şükran ve özlemle anacaktır. Yalnız ülkemizde değil, dünyanın her ülkesinde

değerbilir insanların övgüyle andığı, yüce ve seçkin kişiliğinden gıptayla söz ettiği

ATATÜRK, her yönden soyumuzun üstün niteliklerini üzerinde toplamış evresel bir kişidir.

Bu yapısıyla kurumlaşmış bir ulusal simgedir.

Günümüzün iç ve dış olayları bağlamında Onun örnek komutanlığı ve devlet adamlığı daha

büyük önem kazanmaktadır. Şimdilerde savaş içindeki ülkelerle kimi sorunlar yaşanan

ülkemiz, “Ülkede Barış, Dünyada Barış” özdeyişinin insanlık için yararını yine onun adından

söz ederek benimsemektedir. Buyrukları, önerileri, her biri çok değerli sözleriyle eğitimden

ekonomiye, askerlikten sanata her alandaki başarıyla kazandırdıkları, Ulusumuzun geleceğine

ışık tutan ilkeleri varlığımızın güvenceleridir.

O’nun emaneti olan laik Cumhuriyetimizi koruyup kollamak, güçlendirip sonsuza değin

bağımsız yaşatmak hepimizin ödünsüz görevi ve borcudur. Onun açtığı yoldan, izinden

yürümek ve eserlerine bağlı kalmak andımızı yineliyor, yüce anısı önünde engin saygı ile

eğiliyoruz.

Yönetim Kurulu