Ankara Üniversiteliler Derneği'nin 10 Kasım Bildirisidir

Kurtarıcımız, Kurucumuz ve Unutulmaz Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sonsuza göçerek Ulusumuzun yüreğine gömüldüğü, en büyük acı günümüzün 81. yılında huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

Önderi ve Başkomutanı olduğu Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferi ile bağımsızlığın, özgürlüğün, ulusal egemenliğin ve çağdaşlığın olanaklarına kavuşturduğu Ulusumuz, ATA’sını her zaman bağlılık, şükran ve özlemle anacaktır. Yalnız ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde değerbilir insanların içtenlikle andığı, yüce ve seçkin kişiliğinden övgüyle söz ettiği ATATÜRK, her yönden soyumuzun üstün niteliklerini temsil eden evrensel bir kişidir. Bu yapısıyla kurumlaşmış bir ulusal simgedir.

Günümüzün iç ve dış olayları bağlamında O’nun örnek komutanlığı ve devlet adamlığı daha büyük önem kazanmaktadır. Şimdilerde savaş içindeki ülkeler ve ülkemiz, “Ülkede Barış, Dünyada Barış” özdeyişinin insanlık için yararını yine onun adından söz ederek benimsemektedir. Buyrukları, önerileri, her biri çok değerli sözleriyle eğitimden ekonomiye, askerlikten sanata ve spora her alandaki başarıyla kazandırdıkları, Ulusumuzun geleceğine ışık tutan ilkeleri varlığımızın güvenceleridir.

O’nun emaneti olan laik Cumhuriyetimizi koruyup kollamak, güçlendirip sonsuza değin bağımsız yaşatmak, hepimizin ödünsüz görevi ve borcudur. O’nun açtığı yoldan, izinden yürümek ve eserlerine bağlı kalmak andımızı ve Tanrıdan engin rahmet dileklerimizi yineliyor, yüce anısı önünde derin saygı ile eğiliyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği
Yönetim Kurulu