ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ’NDEN BİLDİRİLMİŞTİR

15 Temmuz Cuma akşamından 16 Temmuz Cumartesi sabahına kadar endişeyle ve tepkilerle izlenen, bir kesim askerlerin ayaklanarak yönetime el koyma kalkışmasını insan haklarının temel güvencesi olan hukukla ve hukuk devletini çağdaş yapısı olan demokrasiyle bağdaştırmanın olanağı yoktur. Hangi neden ve bahaneyle olursa olsun ulusun istencini yansıtmayan, yasal dayanaktan yoksun girişimlerin desteklenmesi, uygun bulunması söz konusu olamaz. Birçok şehide, yıkıma ve çalkantıya neden olan girişimin toplum yaşamında ve devlet düzeninde yarattığı sakıncaları gidermek, toplumsal barış ve ulusal dayanışma içinde sorunları çözmek, demokrasiye sahip çıkarak Silahlı Kuvvetlerimizin yıpranmasını önlemek hepimize düşen başlıca yurttaşlık görevidir.

Devlet Kurucumuz, Cumhuriyetle demokrasinin temelini atan Büyük ATATÜRK’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda ulusal birliğimizi özenle koruyarak adı, ilkeleri ve amacıyla kazandırdıkları konusunda ATATÜRK’te birleşerek her aykırılığın ve güçlüğün üstesinden geleceğimiz inancımızı sürdürmeli, demokrasiye sözle değil her anlamda ve gerçekten sahip çıkma erdemini pekiştirmeliyiz.

Hukuk dışı olayları kınıyor, sakıncalı örgütlere ve suçlulara gereken yaptırımların uygulanmasını bekliyor, şehitlere Tanrı’dan engin rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil sağlıklar diliyor, ulusumuza saygılarımızı sunuyoruz.

Yönetim Kurulu