ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’nın sömürgesi durumuna düşerek Türk Ulusu’nun hak ve

özgürlüklerini yitirdiği karanlıktan kurtulmak için Mustafa Kemal’in yakın arkadaşlarıyla bir

güneş gibi Samsun’a çıktığının 98. yıldönümünü kutlamanın kıvancı içindeyiz.

Her alanda tam bağımsızlığı, özgürlüğü, ulusal egemenliği, çağdaşlığı amaçlayarak giriştiği

atılımla ulusuyla birlikte düzenlediği kongrelerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni

açarak başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Mustafa Kemal daha sonra

Cumhuriyeti ilan ederek dünyaya bugün de örnek olacak bir yapıyı kazandırmıştır.

Barışın, dayanışmanın, bilimselliğin, ulusal iradenin üstünlüklerini ulusal değerlerle

birleştiren devrim atılımlarının ocağı olan 19 Mayıs’ı gelecek için umutlar ve en iyi dileklerle

kutluyor, Büyük Ulusuma saygılarımızı sunuyor, ATATÜRK’ümüzü ve arkadaşlarını sevgi,

saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği

Yönetim Kurulu