ANKARA ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ’NDEN BİLDİRİLMİŞTİR

Son günlerde kimi yayın organlarında kendilerinin tarihçi oldukları söylenen birkaç kişi konuşmalarında ve yazılarında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ile en yakın arkadaşı İsmet İNÖNÜ ve yakınları hakkında, insanlık ve ahlak dışı olduğu kadar gerçek dışı çirkin söylemler ve yakıştırmalarla karalamalar da bulunmak aymazlığına düşmüşlerdir.

Bırakınız kendilerine yakıştırdıkları sıfatları, yurttaşlık ve değerbilirlikle asla bağdaşmayan saldırı nitelikli sözleri, soy ve inanç bağıyla asla bağdaşmayan kötü tutum ve davranışları asla bağışlanmayacak nitelik ve içeriktedir.

Kurtarıcımız ve kurucumuz ATATÜRK ve yakınlarına yönelik bu saygısızlıklar, ağır saldırı olmakla birlikte, kişilik ve yurttaşlık niteliklerinden yoksunlukları açıklayan aşağılık iftiralardır.

Bu zavallıları en kötü duygularla kınıyor, ATATÜRK ve yakınlarının ruhları önünde bağlılık, sevgi, saygı ve şükranla eğiliyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği

Yönetim Kurulu