9. Olağan Genel Kurul Toplantısı (Toplantı Yeri Güncellenmiştir)

Sevgili Üyemiz

Derneğimizin 9. Olağan Genel Kurul toplantısı tüzüğümüzün 7 ve 8. maddeleri uyarınca aşağıda belirlenen gündemi görüşmek üzere 13 Şubat 2014 Perşembe günü saat 16:00’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı durumda çoğunluk gözetmeksizin ikinci toplantı 20 Şubat 2014 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Olağan Genel Kurul toplantısına katılımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Günal AKBAY
Başkan

Gündem

 • 1- Açılış
 • 2- Başkanlık Kurulunun oluşturulması,
 • 3- Saygı duruşu,
 • 4- Başkanın Açılış Konuşması,
 • 5- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 • 6- Yönetim ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı aklanması,
 • 7- Üç yıllık “Tahmini Bütçe”’nin görüşülmesi ile üye giriş ve yıllık ödentilerinin belirlenmesi,
 • 8- Dernek Tüzüğünün 11. maddesinde yapılması düşünülen değişiklik teklifinin görüşülmesi,
 • 9- Dernek Tüzüğünün 6-a maddesi uyarınca üyelikleri sonlandırılan üyelerin durumlarının
 •    görüşülmesi,
 • 10-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • 11- Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,
 • 12- Onur Kurulu üyelerinin seçimi,
 • 13- Öneri ve Dilekler,
 • 14- Kapanış