Derneğimizin 10. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Ankara Üniversiteliler Derneği 10. Olağan Genel Kurulu 27 Şubat 2017 günü Ankara

Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonunda toplanarak gündemdeki maddeleri

görüşüp karara bağlanmıştır.

Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof Dr. Erkan

İBİŞ” Ankara Üniversiteli olmanın anlamı ve önemi üzerinde durmuş, dayanışma içinde

başarılı sonuçlar alınacağını söyleyerek Dernek ile ilişkilere değer verdiğini anlatmış sıcak

konuşması alkışlarla karşılanmıştır.

Başkan Prof. Dr. Günal AKBAY’ın ayrıntılı açıklamalarıyla bilgilendirilen Genel Kurul

üyeleri görüşlerini ve dileklerini dile getirmişler, Derneğin İzmir Şubesi Başkanı Prof. Dr.

Nevin TANKER’in de kuruluşları hakkında sunduğu bilgiler üyeleri mutlu etmiştir.

Yapılan seçimler sonucunda;

 

YÖNETİM KURULU

Asıl                                                                            Yedek

1- Prof. Dr. Günal AKBAY                                       1- Prof. Dr. Celalettin KOÇAK

2- Yekta Güngör ÖZDEN                                        2- Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

3- Prof. Dr. Fikret EREN                                         3- Prof. Dr. Hakan KUMBASAR

4- Prof. Dr. Tahsin KESİCİ                                     4- Prof. Dr. Tarık YAZAR

5- Kemal ÖNAL                                                         5- Prof. Dr. Öner ÇAKAR

6- Prof. Dr. Yavuz OKAN                                        6- Prof. Dr. Mehmet AKTAŞ

7- Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER                     7- Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

8- Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN                           8- Doç. Dr. Onur POLAT

9- Canan KUMBASAR                                             9- Prof. Dr. Gülümser ÇÖLOK

 

 

Denetleme Kurulu

Asıl                                                                            Yedek

1- Prof. Dr. Celal GÖLE                                            1- Prof. Dr. Hasan ÇELİK

2- Prof. Dr. Emin TEKELİ                                       2- Prof. Dr. Şerif KAYMAZ

3- Prof. Dr. Tansu ARASIL                                      3- Prof. Dr. Tuna ERTEM

Onur Kurulu

Asıl                                                                            Yedek

1- Prof. Dr. Ferruh DİNÇER                                 1- Prof. Dr. Cahit KAVCAR

2- Prof. Dr. Semih BASKAN                                 2- Prof. Dr. Burhan DİNÇER

3- Metin BOSTANCIOĞLU                                   3- Prof. Dr. Nesimi YAZICI

4-Hasan GERÇEKER                                             4- Hakan İLERİ

5- Prof. Dr. Muharrem ÖZEN                               5- Prof. Dr. Oğuz SARIMEHMETOĞLU

Seçilmişlerdir.