23 NİSAN KUTLAMASI

Her yönden tam bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık amaçlı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaşmasıyla bu savaşı yöneten Mustafa Kemal’in Başkanı olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan, Ulusal yaşamımız için büyük bir önem ve değer taşıyan gündür.

Ulusal Egemenliğin ocağını oluşturan Meclisin gerçek demokrasi için kaynak ve dayanak düşünüldüğünde varlığına ve yetkilerine ödünsüz sahip çıkmak hepimizin en büyük görev olduğu anlayışında birleşiriz.

Bu ulusal hazineyi koruyarak kuruluş amacına uygun tutum ve davranışlarla sonsuza değin yaşatmak, Atatürk’ün hepimize verdiği bu kutsal armağanı güçlendirmek, tartışmasız ve ödün verilmez bir ödevimizidir.

Ulusumuzun geleceği gözetilerek çocuklarımızın adına özgülenen Ulusal Bayram olarak yaşanması anlamlı bir kazanımdır. 23 Nisan’ın 98. yıldönümünü öncelikle çocuklarımız için iyi dileklerle kutluyor, büyük ulusumuza saygılarımızı sunuyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği
Yönetim Kurulu