23 NİSAN KUTLAMASI

Bağımsızlık ve çağdaşlık amaçlı Ulusal Kurtuluş Savaşının zafere ulaşmasıyla bu savaşı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan tarihi Ulusal yaşamımız için büyük bir önem ve değer taşımaktadır.

Ulusal Egemenliğin ocağını oluşturan Meclisin gerçek demokrasi için yükümlülükleri düşünüldüğünde varlığına ve yetkilerine ödünsüz sahip çıkmak hepimizin en büyük görevidir.

Bu ulusal hazineyi koruyarak kuruluş amacına uygun tutum ve davranışlarla sonsuza değin yaşatmak Atatürk’ün hepimize verdiği bu kutsal armağanı güçlendirmek, tartışmasız ve vazgeçilmez bir ödevimizdir.

Ulusumuzun geleceği gözetilerek çocuklarımızın adına özgülenen bayram olarak yaşanması anlamlı bir kurumlaşmadır. 23 Nisan’ın 97. yıldönümünü geleceğimiz için iyi dileklerle kutluyor, büyük ulusumuza saygılarımızı sunuyoruz.

Ankara Üniversiteliler Derneği
Yönetim Kurulu